วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

K SME Care รุ่นที่ 21 กรุงเทพฯ

หนึ่งในโครงการอบรมสร้าง เครือข่ายธุรกิจSME ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย 


ในขณะที่หลักสูตรอบรม SME ส่วนใหญ่เน้นการอบรมระยะสั้น เพื่อให้ SME มีเวลาทำมาหากิน หรือ ด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมายจึงการเป็นการให้ความรู้แบบทางเดียวที่ได้ประโยชน์น้อยสำหรับ SME หากเป็นหลักสูตรระยะยาว ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมที่มากมาย เกินกำลัง SME หรือ ไม่มีโอกาสเข้าถึง ด้วยเพราะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือ เป็นการเชิญเข้าอบรมเท่านั้น ถึงจะได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะยาว ที่รวมผู้มีประสบการณ์มีประโยชน์ในการสร้างConnection

ประมาณในปี 2551 ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เริ่มสร้างหลักสูตรอบรม ที่ชื่อ โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ KSME CARE ตอนหลังตัดทอนเพื่อให้จำง่ายเหลือคำว่า KSME  เป็นหลักสูตรที่มีการรวม ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วระดับหนึ่งอายุกิจการต้องมากกว่า 3 ปี มียอดขาย10-400 ล้านบาทจะได้มีพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ใกล้เคียงกัน และหนึ่งธุรกิจอบรมได้เพียง1คนเท่านั้นเพื่อให้เลือกคนสำคัญที่สุดมาอบรม อบรมรุ่นละ100-300 คน ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ให้ SME ได้มาเจอกูรูด้านต่างๆและได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ

เมื่อจบการอบรมก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำธุรกิจช่วยกันและกัน จนเรียนได้ว่า เป็น เครือข่ายธุรกิจSME ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ตลอดเวลาที่ได้จัดอบรมได้เห็นการการช่วยเหลือกันของ SME ที่เข้าอบรมทั้งในด้านธุรกิจและด้านส่วนตัว นับว่าเป็นประโยชน์มากๆ

ในช่วงหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสดูแลโครงการนี้ ได้เจอปรากฎการณ์ ที่ลำบากใจเมื่อมีคนสมัครมาหลายพันคน คนต้องคัดเลือกให้เหลือ300 คนโดยใช้เกณฑ์ คุณสมบัติตรงและสมัครก่อน ได้สิทธิก่อน ตัดที่ใครก็รอไปเรียนรุ่นต่อๆไปอีกสามเดือน จัดมาจนเข้าปีที่ 7 จัดมาแล้ว 20 รุ่น

ตอนนี้มีข่าวดี โครงการ KSMECARE รุ่น 21 เปิดรับสมัครแล้วรับสมัครใหม่อีกครั้ง ไม่รู้จะมีครั้งต่อไปอีกเมื่อไหร่ คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จดทะเบียนดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมียอดขาย 10-400 ล้านบาท/ปี
2. เป็นเจ้าของหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเท่านั้น
3. ไม่เคยเข้าอบรมโครงการ K SME Care มาก่อน และสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/บริษัท


รูปแบบการอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายและสาระความรู้ เรียนแบบเต็มวันทุกวันเสาร์

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ สำหรับรายชื่อวิทยากรที่มาอบรมให้กับ KSME CARE ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่หาโอกาสฟังยาก ในรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บของ KSME
แต่สิ่งที่ยากแนะนำคือ การเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการแนะนำตัว การเรียนรู้ที่จะฟังและรู้จักธุรกิจเพื่อนๆให้เยอะๆ  เพื่อต่อยอดธุรกิจเราในอนาคต

สำหรับคนที่สมัคร ขอให้โชคดีได้รับการคัดเลือกทุกๆคนนะครับ ในสนามธุรกิจ เครือข่ายยิ่งเยอะ ยิ่งได้เปรียบ

จึงอยากแนะนำ คนที่ไม่เคยเข้าอบรมและมีคุณสมบัติ สมัครไว้เลยครับ แม้ไม่ได้คัดเลือกก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ KSMECARE.COM  และเครือข่ายอื่นๆอีกในอนาคต


กำหนดการอบรม

รับสมัคร:  วันที่ 22 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558


ประกาศผล:  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ทาง Email และ SMS


K SME Care รุ่นที่ 21 (กรุงเทพฯ)

ช่วงเวลาและสถานที่อบรม:

วันปฐมนิเทศ                              
19 กรกฎาคม                      ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

วันอบรม                                    
25 กรกฎาคม - 5 กันยายน    ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
(อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 - 16.30 น.)

วันปัจฉิมนิเทศ                            
19 กันยายน                        ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...