วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้ประกอบการที่ประกอบความสำเร็จ จะมีคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ นิ้วทั้งห้า

1.นิ้วโป้ง แทนความเป็นผู้ใหญ่ เมื่อไหร่เราโตขึ้น ธุรกิจก็จะโตขึ้นด้วย

2.นิ้วชี้ คือ ความมุ่งมั่น ที่จะประสบความสรำเร็จโดยไม่ย่อท่อ

3.นิ้วกลาง คือ การสร้างแบรนด์

4.นิ้วนาง คือความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆฝ่าย และ

5.นิ้วก้อย คือ การรู้จากยอมทำสิ่งเล็กๆ แก้ไขปัญหาเล็กๆอันเป็นจุดบอดของธุรกิจ

ข้อคิดดีๆจากเพจ อันยา มงคล

ข้อคิดส่งท้าย
"ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ"
ดวงเราอยู่บนรายมือ แต่เราคือคนควบคุมมือ

Cr ภาพ http://flamesnation.ca/2012/9/13/five-things-so-many-issues
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...