วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พาคนใช้ในบ้าน ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

การเตรียมตัวเพื่อพาคนงานไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ให้พาคนใช้หรือคนงานไปขึ้นทะเบียน จะได้เป็นการจัดระเบียบแรงงาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากแค่เสียเวลาทั้งวัน ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเพราะมีเวลาตั้งแต่ 15 กค. ถึง 14 ส.ค.57

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่รามอินทราซอย5สนามกีฬารามอินทรา Map
คนเยอะ เจ้าหน้าที่พูดจาดี เจ้าของบ้านต้องมาพาลูกจ้างมาตรวจสุขภาพด้วย เอกสารที่ต้องเตรียมมา
เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาจ้างแรงงานต่างด้าว
1.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
นิติบุคคลจ้างแรงงานต่างด้าว
1.หนังสือรับรอง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
หากเจ้าของหรือนายจ้างไม่มาเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมาด้วย พร้อมติดอากรแสตมป์10บาท

ขั้นตอน

 1. รับเอกสารที่เต้น 1 ใบคำขอ เพื่อกรอกข้อมูล ควรกรอกให้ครบทุกข้อ
 2. ต่อแถวรับบัตรคิวแถวจะยาวมาก นายจ้างหนึ่งคนรับบัตรคิว1ใบ สำหรับลูกน้องหลายคนก็ได้ ช่องรับบัตรคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและให้บัตรคิวลูกจ้างหนึ่งคนได้บัตรคิว1ใบไว้ติดที่หน้าอกเพื่อไปทำรายการต่อไป (ขั้นตอนนี้นายจ้างต้องไปทำ)
 3. พอได้บัตรคิวแล้วรอเรียกไปตรวจร่างกาย (ขั้นตอนนี้นายจ้างต้องไปทำ)
 4. ขั้นตอนต่อไปนี้ลูกจ้างทำเองได้ถึงคิวเจ้าหน้าที่เรียกไปรับเอกสารการตรวจ และให้กระป๋องเก็บปัสสาวะ ไปเก็บปัสสาวะ
 5. เก็บเสร็จแล้วมาต่อแถวเพื่อส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ใช้แผ่นทดสอบ หาสารเสพติด 
 6. ต่อแถวใหม่ เพื่อชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
 7. ต่อแถวใหม่ เพื่อรับยาฆ่าพยาธิ 
 8. ต่อแถวใหม่ เพื่อวัดความดันและซักประวัติ
 9. ต่อแถวใหม่ เพื่อเอ็กซเลย์
 10. ลงชื่อรับบัตรคิวเรียกเข้าในโรงยิม เพื่อทำบัตร 
 11. รอเรียกไปทำบัตร ถ่ายรูป ชำระเงิน สามขั้นตอน รวมเป็นเงิน 1,305 บาท
 12. ต่อแถวเพื่อเจาะเลือด ตรวจร่างกาย 
 13. รับบัตร
ผมไปตั้งแต่8โมงได้บัตรคิวที่ 100 กว่าจะเสร็จขบวนการทั้งหมดก็บ่ายสามโมงเย็น
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ตรวจสอบอีกครั้งจากเว็บของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
http://wp.doe.go.th/wp/images/map/mapOSS.pdf

เวลาทำการ 8โมงครึ่ง ถึง สี่โมงเย็น
http://wp.doe.go.th/wp/
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...