วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สินเชื่อ เพื่อซื้อ แฟรนไชส์ Franchise Credit

ธุรกิจแฟรนไชส์สร้างโอกาสให้ผู้คนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายทั่วโลก การประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์คือ การเรียนรู้+ทำตาม

และก็มีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมาเยอะและโทษระบบธุรกิจ Franchise แต่รู้หรือไม่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือ การเลือกแฟรนไชส์ผิด

นี้เป็นหนึ่งในวิธีคิดที่มาของ KSME FranchiseCredit ช่วยให้คนเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และมีศักยภาพในการเติบโตมีผลกำไรติดต่อกัน มีการขยายสาขาต่อเนื่อง และการดูแลแฟรนไชส์ที่ดี มาร่วมโครงการ และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ร่วมโครงการในการนำเสนอสินเชื่อ Franchise Credit แก่ผู้สนใจลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Kasikornbank.com (Update 19-5-2014)
ธนาคารกสิกรไทยมี สินเชื่อสำหรับซื้อแฟรนไชส์ หรือ สินเชื่อเพื่อคนทำธุรกิจแฟรนไชส์ 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย (K-SME Franchise Credit)

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่อง ขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ได้วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน
จุดเด่น
ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ชำระขั้นต่ำถึง 18 เดือน
ครบวงจรด้วยบริการทางการเงินและองค์ความรู้

รายละเอียด
Package 1 : กู้ได้...ไม่ต้องมีประสบการณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์

อยากเริ่มต้นธุรกิจ
สินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อแบบเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน 50%
สินเชื่อแบบผ่อนชำระขั้นต่ำ 18 เดือน
ประเภทสินเชื่อ :  Loan
อัตราดอกเบี้ย   :  ต่ำสุด MRR
วงเงินสินเชื่อ    :  สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ทั้งหมด

ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันปกติ
ประเภทสินเชื่อ  :  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I)
อัตราดอกเบี้ย    :  ตามมาตรฐานธนาคาร
วงเงินสินเชื่อ     :  สูงสุดตามมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อแฟรนไชส์

  1. มีประวัติที่ดีในการผ่อนชำระ
  2. ประกอบกิจการในบริษัทผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ที่ธนาคารรับรองเข้าโครงการ 
  3. ผู้กู้ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee)  โดยระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และระยะเวลาการอบรม
  4. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  5. มีรายได้จากธุรกิจอื่น หรือมีรายได้ประจำรองรับ โดยกรณีรายได้จากธุรกิจอื่นไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี กรณีรายได้ประจำ (เงินเดือน) ไม่ต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่มีรายได้ประจำผู้กู้จะต้องมีอายุงานในบริษัทล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2 ปี)Package 2  : เสริมสภาพคล่อง...ตามใจคุณ สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

อยากปรับปรุงตกแต่ง
สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ประเภทสินเชื่อ  :  Loan, วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I)
อัตราดอกเบี้ย    :  ต่ำสุด MRR
วงเงินสินเชื่อ     :  สูงสุด 1,000,000  บาท

ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
สินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ประเภทสินเชื่อ   :  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
อัตราดอกเบี้ย     :  ต่ำสุด MRR+9%
วงเงินสินเชื่อ      :  สูงสุด 300,000  บาท

คุณสมบัติผู้ขอวงเงินสินเชื่อ

  1. มีประวัติที่ดีในการผ่อนชำระ
  2. ประกอบกิจการในบริษัทผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ที่ธนาคารรับรองเข้าโครงการ 
  3. มีสัญญาธุรกรรมกับผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ระบุประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  5. มีรายได้จากธุรกิจไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี

สำหรับคนที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจ

อีกหนึ่งความตั้งใจ #ช่วยเต็มที่ #SMEมีแต่ได้ 
#WinWinWin 
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...