วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

Coaching เพื่อ การรักษาคนเก่ง

จากการสัมภาษณ์พนักงานเก่งที่ลาออก พบว่า...
40% ของคนเก่งลาออกเพราะไม่เชื่อถือและศรัทธาในหัวหน้างาน
50% ของคนเก่งลาออกเพราะมีความคิดเห็นและแนวทางที่ต่างจากหัวหน้า
60% ของคนเก่งลาออกเพราะสิ่งที่องค์กรเสนอให้ เช่น งานใหม่ ตำแหน่งใหม่ ไม่ตรงตามความต้องการและความสามารถที่มี
70% ของคนเก่งที่ลาออกเพราะไม่ค่อยได้รับคำชมจากหัวหน้า แต่กลับถูกตำหนิอย่างแรงเมื่อทำพลาด

ข้อมูลนี้ไม่รู้ว่าจากผลวิัจัยไหน แต่จากประสบการณ์ย้ายงาน และลาออก สิ่งเหล่านี้มีผลมาก ปฎิเสธไม่ได้เลย ว่าหัวหน้างาน มีผลโดยตรงกับการลาออกของลูกน้องมากๆ

การที่หัวหน้่างานไม่มีการพูดคุย แนะนำ ชมเชยพนักงาน มีส่วนทำให้พนักงานเก่งๆลาออกได้ถึง 70%

หัวหน้างานควรใช้การ Coaching พูดคุย เปิดใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และศรัทธาให้เกิดขึ้น เพื่อรักษาพนักงานที่เก่งไว้ 

เพราะ Coaching คือ ..


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...