วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การนำ Social Media มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า


Social Media for CRM หรือการนำ Social Media มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้บริหารไม่ควรแค่สั่งการ แต่ต้องรู้จัก เข้าใจ และใช้งานเป็นด้วย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

  1. ผู้บริหารควรศึกษาและทดลองใช้อย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือน
  2. แต่งตั้งลูกน้องผู้ดูแลในการใช้ Social media ของตนเอง กรณีที่ไม่สามารถดูแลเองได้ 
  3. หากผู้บริหารใช้เอง ควรระลึกเสมอ ทุกคำพูดมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร
  4. มี Account ตัวเองในโทรศัพท์มือถือ
  5. ให้ผู้มีความชำนาญการใช้ภาษาเป็นคนตอบและลงชื่อผู้ตอบว่า (ทีมงาน) แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...