วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

KSME Phuket อีกหนึ่งเครือข่ายธุรกิจ SME ที่แข็งแกร่งรวมผู้ประกอบการกว่า 700 กิจการ

ธนาคารกสิกรไทยจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME รุ่นที่ 19 เพื่อมุ่งหวังผลักดันเครือข่ายเอสเอ็มอี ในพื้นที่ภูเก็ต และภาคใต้ให้เข้มแข็ง เป้าหมายจำนวนเครือข่ายนักธุรกิจ K SME ใน จ.ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 10 % ในทุกปี (ปัจจุบันมีเครือข่ายนักธุรกิจ K SME ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 700 ราย)


นายพิบูลย์ ประมวลสุข ผู้บริหารธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ภาคใต้ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าอบรมในโครงการ ผ่านชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานการเติบโตที่สำคัญในอนาคตของเอสเอ็มอีไทย กว่า 6 ปี ที่ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ ส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นับว่าได้มีส่วนช่วยให้เจ้าของกิจการกว่า 10,000 รายทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโต ตามเจตนารมน์ของธนาคารที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้เครื่องมือที่จะไปพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการสนับสนุนความรู้แล้ว ธนาคารยังได้จัดตั้ง ชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากจบการอบรมทั้งในกรุงเทพฯและในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้ว สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่โดดเด่นมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาลต่อปี อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นการมีเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งในจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคู่แข่งจากต่างประเทศ ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ได้อย่างมีศักยภาพขึ้นด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ ส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME รุ่นที่ 19 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจขึ้น รวมทั้งการจัดเวทีเสาวนาของสมาชิก ชมเครือข่ายนักธุรกิจ

K SME รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 17 ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย รวมทั้ง

การนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนเวทีขนาดย่อมเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม K SME รุ่นที่ 19 จังหวัดภูเก็ต ได้เรียนรู้ในการใช้ช่องทางงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีโอกาศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือ ต่อยอดธุรกิจไปร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มากขึ้น ” นายพิบูลย์ กล่าวทิ้งท้าย

ปล.
เชิญชมวีดีโอแนะนำธุรกิจ สมาชิก KSME Phuket รุ่น 17
http://www.youtube.com/watch?v=9iMdEFzrKW0

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...