วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กสิกรไทยผนึกบสย. สมาคมแฟรนไชส์ หนุนแฟรนไชส์ซีหน้าใหม่ KBank TGC FLA support startup franchisees

กสิกรไทยผนึกบสย. สมาคมแฟรนไชส์ หนุนแฟรนไชส์ซีหน้าใหม่กสิกรไทยผนึกบสย. สมาคมแฟรนไชส์ หนุนแฟรนไชส์ซีหน้าใหม่

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่องตอบรับกระแสนักธุรกิจรายใหม่สู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ให้สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท ลดดอกเบี้ย 1% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมให้องค์ความรู้ คำปรึกษา และโอกาสพบ 17 สุดยอดแบรนด์แฟนไชส์ระดับแนวหน้า จาก 4 อุตสาหกรรมเด่น วันที่ 8-11 ก.ค.นี้ ที่ K SME Knowledge Center จามจุรีสแควร์ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ส่วนลดดอกเบี้ย 1% โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จับมือ บสย. และสมาคมแฟรนไชส์ฯ ตอบรับกระแสนักธุรกิจรายใหม่สู่ธุรกิจแฟรนไชส์หนุนเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ลดดอกเบี้ย 1% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมให้องค์ความรู้ คำปรึกษา และโอกาสพบ 17 สุดยอดแบรนด์แฟนไชส์ระดับแนวหน้า จาก 4 อุตสาหกรรมเด่น วันที่ 8-11 ก.ค.นี้ ที่ K SME Knowledge Center จามจุรีสแควร์

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากแนวโน้มธุรกิจ
แฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 นี้ คาดว่าจะมีผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์มากกว่า 40,000 ราย หรือเติบโตจากปีก่อนกว่า 30% ขณะที่วงเงินสำหรับการลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์มีจำนวนที่สูงขึ้น มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 850,000 บาทต่อ 1 สาขาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงขึ้นจากระยะเวลาก่อนหน้า สาเหตุมาจากผู้ลงทุนคัดเลือกลงทุนในแบรนด์แฟรนไชส์คุณภาพในระดับสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนเงินลงทุนส่วนตัวที่ผู้ประกอบการจะใช้นำมาเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์กลับมีทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้ความต้องการการสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากแนวโน้มของจำนวนผู้สนใจทำธุรกิจ และเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อเพื่อไปทำธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนมาก อย่างไรตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน การขาดประสบการณ์ในการทำธุกริจ รวมทั้งองค์ความรู้ที่จะช่วยในการตัดสินใจวางแผน
แฟรนไชส์ 17 แบรนด์ดังที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสมาคมธุรกิจ แฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่อง วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2556 ณ K SME Knowledge Center อาคารจามจุรีสแควร์ ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจซื้อสิทธิ์ธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี ได้พบปะและปรึกษาการทำธุรกิจกับผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ ชั้นนำ และรับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ พร้อมสำหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่
ด้านเงินทุน ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจลงทุนซื้อสิทธิ์ในธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพ สามารถสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีบสย. เป็นผู้ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพียงได้รับสิทธิ์บริหารจากผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการ K SME Franchise Credit ของธนาคารกสิกรไทยและของ บสย.แล้วเท่านั้น ซึ่งโอกาสการได้รับอนุมัติสินเชื่อมีสูงเนื่องจากหลักการพิจารณาเป็นการนำรายได้ในอนาคตจากธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนร่วมงาน จะได้รับทันทีสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% เพื่อใช้เป็นสิทธิ์พิเศษเมื่อสมัครขอสินเชื่อภายในงานอีกด้วย งาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่องดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายมีผู้สนใจขอสินเชื่อภายในงาน 100 ราย คิดเป็นวงเงิน 80 ล้านบาทKBank, TGC and FLA support startup franchisees offering up to 2 million Baht loans with 1-percent rate discount and no collateral needed.KASIKORNBANK, Thai Credit Guarantee Corporation (TGC) and Franchise & License Association (FLA) are offering new franchisees up to 2 million Baht loans with a 1-percent lending rate discount and no collateral needed. Borrowers will be supported with knowledge, advice and a chance to explore business opportunities with 17 leading franchise brands from four major industries. This offer will be available during July 8 - 11 at K SME Knowledge Center, Chamchuri Square.

According to Mr. Patchara Samalapa, Executive Vice President of KASIKORNBANK, franchise businesses are a fast-growing industry with more than 40,000 startup operators expected to enter the market in 2013, an increase of 30 percent from the previous year. Average initial investments for the businesses have surged to 850,000 Baht per a franchise as operators seek higher quality brands. However, their personal investment budget is lower on average. This is apparently reflected in increasing loan applications to finance franchise businesses. There are also some new operators who are not able to access loans as they lack collateral, business experience and knowledge.

In light of this, KBank, TGC and FLA are introducing K SME Franchise Easy Start – Large Profit a franchise support program to be organized during July 8-11 at the K SME Knowledge Center, Chamchuri Square. The event offers startup operators a chance to meet leading franchisors, and to acquire both funding and franchise-business knowledge as follows:Capital: Start-up businesses who wish to invest in franchises can apply for K SME Franchise Credit and they will be given a guarantee by TGC for a loan up of to 2 million Baht, with a 1-percent lending rate discount. Borrowers don’t need to have business experience but must be granted license from franchisors endorsed by the K SME Franchise Credit, a program jointly organized by KBank and TGC. Chances for credit approval are high for eligible applicants with franchise licenses as future revenues from the business will be considered. The Bank expects at least 100 loan applicants totaling 80 million Baht at the event where new operators have a great opportunity to access funding sources.


Knowledge: At least 17 selected leading franchisors from four major industries will participate at the K SME Franchise Easy Start – Large Profit on different dates: food businesses on July 8; coffee, beverage and convenience store on July 9; services and trade on July 10; and education on July 11. Visitors will get a face-to-face meeting with franchisors, while KBank’s special business team will be available for business consultation and financing advice for new operators.

Mr. Wichet Warakul, Senior Executive Vice President of TGC, said the cooperation was in response to the rapid-growing franchise industry, wherein new players are consistently entering the market in spite of their lack of loan collateral and business experience. Therefore, TGC is offering guarantees for these entrepreneurs under its New Start-up credit guarantee program, offering up to 2 million Baht per person without guarantee fees being charged in the first year. The program is aimed to help startup operators to easily access formal funding sources.

Mr. Saward Mitaree, President of FLA, said visitors of the K SME Franchise Easy Start – Large Profit will have a chance to explore 17 leading franchisors, which are all quality members of FLA, to ensure them of the investment in this business. With face-to-face meeting with experienced franchisors, new operators will be given an in-depth information for their well-rounded business perspective.

Mr. Patchara added that KBank has started K SME Franchise Credit program since 2011 to offer knowledge for both franchisors for their business expansion and franchisees for their credit application, with quality franchise brands selected to participate in the program.

There are currently 67 brands joining K SME Franchise Credit program, while franchisees have applied for 870 million Baht in total credits, with 826 million Baht approved, representing 341 borrowers. The Bank plans to extend approximately 1.8 billion Baht of credit for the business. Starting in early 2013, KBank has set up a special business team to provide a one-stop-service credit process for franchise business nationwide.
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...