วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก S A V E Q Retail Management

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความภักดีของลูกค้า ที่  7-ELEVEn ใช้มาอย่างยาวนานและได้รับการพิสูจน์จากความสำเร็จเป็นร้านค้าสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของคนไทย ซี่งธุรกิจค้าปลีก น่าจะนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและบริการของตน คือหลักการบริหาร  S A V E Q

S : Service
สะดวกสบายได้บริการที่เป็นเลิศ
Easy access, easy to find, fast friendly transaction

A : Assortment
สินค้าและบริการที่ตรงใจ
Relevant assortment, tailored at each store, in-stock

V : Value
คุ้มค่าคุ้มราคาพาให้มั่นใจ
A good value for the money, fair and reasonable pricing

E : Environment
สะอาดสว่างและปลอดภัย
Clean and safe environment

Q : Quality
สินค้าถูกสุขอนามัยได้คุณภาพ
Safe, consistent, and reliable


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...