วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

10เรื่องที่ SME ต้องทำก่อนบุกตลาด AEC

จากที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการ AEC Road map ขึ้นเพื่อให้ SME สามารถประเมินตนเองกำหนดแผนกลยุทธ์ในการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้มีการทำประเมินสิ่งที่ SMEต้้องทำก่อนเปิด  AEC 10 ข้อโดยให้น้ำหนักความสำคัญก่อนหลังไว้ดังนี้


1 เลือกประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย   อย่าเหวี่ยงแห เลือกประเทศที่น่าจะส่งไปได้มากที่สุดได้สิทธิประโยชน์จากAECมากที่สุด

2 ลองซื้อสินค้าประเทศนั้นๆที่จะเป็นคู่แข่งเมื่อเราเข้าไปมาใช้ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง/ใช้ประกอบกับสินค้าเราด้วย

3 ทำความเข้าใจกฎระเบียบและใบอนุญาตเข้าทำงาน


4 ใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรให้มากพอจนเพียงพอในการติดต่อธุรกิจ

5 หาบุคลากรที่สามารถเข้่าใจภาษาประเทศนั้นๆ 

6 ดูโทรทัศน์ TV หนัง นิตยสารของประเทศเป้าหมาย 

7 เดินทางไปประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล อย่างจริงจัง 

8 ทำความคุ้นเคยสื่อในประเทศเป้าหมายทึ่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 

9 ใช้Cyber Marketing ทำตลาดทางตรงถึงลูกค้า 

10 เข้าทดลองทำตลาดพร้อมการปรับปรุงกลยุทธ์ให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน 

ทำให้รู้ว่าอย่างน้อยSME บ้านเราก็ยังเข้าใจในการทำการตลาดคือการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางและปรับตัวเข้าหา 

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...