วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

KBankตั้งเป้าเป็นเอเชียนแบงก์หนุนผู้ประกอบการบุกเออีซี AECplus

ข่าวประชาสัมพันธ
กสิกรไทยเล็งรุกตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็นเอเชียนแบงก์ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าการ ลงทุนในภูมิภาค หนุนจับคู่ธุรกิจดันผู้ประกอบการสู่เวทีโลก ปี 56 คาดจีดีพีกลุ่มเออีซี พลัส โต 5.1% การส่งออกไทยโต 10-15% ส่งผลรายได้เทรดไฟแนนช์โต 26%
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วงที่สหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษกิจถดถอย ในขณะที่ยุโรปต้องเผชิญกับปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน แต่สภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเอเชียยังคงเติบโตจากการประเมินคาดว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มเออีซีพลัส (อาเซียนและจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ปี 56 มีจีดีพีอยู่ที่ 5.1% ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรับมือกับเออีซีอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงตั้งเป้าหมายรุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังด้วยการเป็นเอเชียน แบงก์ (Asian Bank) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมจะเป็นพันธมิตร ดูแลลูกค้า ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทย โดยอาศัยความแข็งแกร่งของธนาคารที่มีธนาคารพันธมิตรอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ที่ผู้ประกอบการต้องการเข้าไปลงทุน ซึ่งธนาคารท้องถิ่นเหล่านั้นมีข้อดีคือมีสาขาและความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการทำธุรกิจของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ ธนาคารมีโมเดลในการขยายเครือข่ายธนาคารพันธมิตร ยึดตามรูปแบบของ Inbound Japanese Model ที่ธนาคารใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลลูกค้าญี่ปุ่นที่เข้ามาทำธุรกิจในไทย นอกจากนี้ ยังเข้าไปตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูง เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีธนาคารพันธมิตร ทั้งสิ้น 35 ธนาคารใน 9 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า สหรัฐอเมริกาและอียู รวมทั้งมีสำนักงานตัวแทน 2 แห่งในญี่ปุ่นและพม่า เพื่อดูแล ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว โดยได้ประสานงานร่วมกับธนาคารพันธมิตร หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และเครือข่ายธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ในปี 2556 เตรียมขยายพันธมิตรเพิ่มใน 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งจะทำให้ธนาคารกสิกรไทยมีธนาคารพันธมิตรในกลุ่มเออีซีครบทุกประเทศนอกจากนี้ ธนาคารได้วางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจต่างประเทศในปี 2556 เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ (K Global Business Center) เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการค้าการลงทุนในประเทศไทยและกลุ่มเออีซี ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ โดยตั้งอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน ชั้น 16 ผู้ประกอบการที่สนใจ ด้านการค้าการลงทุน ติดต่อได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร 0 2888 8822นายทรงพล กล่าวว่า การให้บริการของธนาคาร ฯ จะครอบคลุมการให้บริการทางการเงินที่ครบ วงจร รวมไปถึงการสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ อาทิ ข้อมูลทางเศรฐกิจที่สำคัญ อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการทำธุรกิจและการขยายเครือข่ายพันธมิตรในแต่ละประเทศ ด้วยการเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมจับคู่พันธมิตร ทางธุรกิจ (Global Business Matching) ที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อาเซียน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และนักธุรกิจไทยที่ต้องการไปลงทุนในกลุ่มเออีซี ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจสำคัญระหว่างไทย-ญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ไทย-พม่าในกลุ่มการเกษตร ไทย-อินโดนีเซียในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ไทย-เวียดนามในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเฟรนไชส์ต่าง ๆ และจัดจับคู่ธุรกิจระหว่าง 4 ชาติ ญี่ปุ่น เวียดนาม พม่า ไทย ในกลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาพรวมการส่งออกในปี 2556 จากการที่เศรษฐกิจของจีนเริ่มฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อประเทศอาเซียนและไทย ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของจีน ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น และช่วยให้การส่งออกของไทยเติบโต 10-15% ซึ่งธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้ายอดธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 31% และมีรายได้ค่าธรรรมเนียมจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศประมาณ 1,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%

************************************************************
KBank moves to become the Asian bank for SMEs throughout the AEC
KASIKORNBANK is moving quickly into the international market, aiming at becoming the Asian bank with the most expertise in regional trade and investment in 2013, helping SMEs to step onto the world stage. The total GDP of AEC Plus (ASEAN and China, Japan and South Korea) is expected to grow 5.1 percent in 2013, with Thai exports increasing 10-15 percent. That, in turn, should boost trade finance revenues by 26 percent.

According to Mr. Songpol Chevapanyaroj, KASIKORNBANK Executive Vice President, in spite of economic slowdown in the US and financial instability in the eurozone, trade and investment in Asia continue to grow, with an economic expansion of 5.1 percent expected for AEC plus in 2013. SMEs need to be fully prepared to compete before the AEC arrives in 2015.

KBank is moving to penetrate markets abroad with the aim of becoming the Asian bank with expertise in the regional market, helping Thai SMEs to invest in markets abroad and helping SMEs abroad who wish to invest in Thailand. Given our partner banks in Asia, Europe and the US with their branch networks and in-depth local business knowledge, KBank should be a great resource for SMEs.

The Bank is utilizing the Inbound Japanese Model of expanding its network of banking partners. The Bank has been using this model in taking care of Japanese customers with operations in Thailand. KBank has also opened representative offices in countries where investment is high in order to provision more efficient services to customers. KBank currently has 35 partner banks in nine countries, Japan, South Korea, Singapore, Lao PDR, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the US and the EU, and two representative offices, one in Japan and one in Myanmar.

Cooperating with partner banks, local government agencies and other partners, KBank is able to significantly facilitate local business operations for SME customers. For 2013, the Bank intends to engage additional partner banks in Malaysia, the Philippines and Brunei, giving it banking partners in every AEC country.

In support of SME competitiveness, the Bank has opened the K Global Business Center giving consultation to SMEs on trade and investment in Thailand and the AEC market. The Center is located on the 16th floor of the KASIKORNBANK Phahon Yothin Main Branch. SMEs may contact the Center through the K-BIZ Contact Center, 0 2888 8822.

Mr. Songpol notes that in addition to the full set of financial transactions, KBank services include providing information that is useful for international trade, including major economic indicators, industrial sectors of individual countries and local regulations. Acting as a go-between through our Global Business Matching service, KBank introduces Thai operators to reliable potential partners from Japan, South Korea, China, ASEAN, Europe and the US planning to invest in Thailand and other AEC countries. Major businesses among Thai-Japanese investments include food and beverages, Thai-Myanmar investments focus on agro-industry, Thai-Indonesian investments are mostly in consumer products, and Thai-Vietnamese investments center on franchising. Business matching among four markets, Japan, Vietnam, Myanmar and Thailand, focuses mainly on the food, agro-industry and electronics industries.

China’s expected economic recovery in 2013 will be a boon to exports from trading partners such as Thailand and other ASEAN countries, with rising commodity prices and export growth projected at 10-15 percent. KBank is targeting to attain 2.7 trillion Baht in the trade finance business, up 31 percent from 2012. Fee revenues from international trade are anticipated at 1.9 billion Baht, up 26 percent.


แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...