วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รัฐวิ่งเข้าหา SME เพื่อช่วยให้พร้อมเข้าสู่ AEC แต่เอกชนวิ่งหนีเพราะ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผย กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กระทบเอสเอ็มอี เพราะที่ผ่านมายังมีเอสเอ็มอีหลายรายในต่างจังหวัดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกลัวความเสี่ยงเรื่องการลงทุนที่เพิ่ม ล่าสุดกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ สอท.ช่วยประสานเอสเอ็มอีในพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 นั้น ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงมีความเป็นห่วงในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ยังไม่สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และอีกบางกลุ่มที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในต่างจังหวัด ทางกระทรวงจึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมไปประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ช่วยเจรจาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยในส่วนของกระทรวงได้มีการเตรียมแผนงานโครงการต่างๆ ไว้เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยล่าสุด ทางกระทรวงได้ให้ สอท.ไปเจรจากับเอสเอ็มอีเพื่อให้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) เนื่องจากในบางจังหวัดไม่สามารถคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการได้ เพราะผู้ประกอบการหลายรายไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพราะกลัวในเรื่องของความเสี่ยงกับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ เมื่อเปิดเออีซีในอนาคตการแข่งขันธุรกิจจะรุนแรงมาก และทุนต่างชาติจะเข้ามาขยายในตลาดไทยมากเช่นกัน หากธุรกิจที่ไม่มีความพร้อมก็จะเสี่ยงต่อการปิดกิจการ หรือไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ เบื้องต้นกระทรวงจะใช้นโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงตัวผู้ประกอบการให้มากขึ้น“เอสเอ็มอีบางรายที่รับมรดกตกทอดกิจการมาจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ จึงไม่อยากเข้าร่วมโครงการ OPOAI รวมถึงให้เหตุผลว่าไม่ต้องการเสียเวลาอบรม และเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ร่วมจะเป็นบางจังหวัดในภาคกลาง และภาคเหนือ” นายวิฑูรย์กล่าว

ที่มา Manager.co.th

วิเคราห์ข่าว

จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SME มาหนึ่งปี เห็นโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวเข้าสู่ AEC ที่กระจายไปลงตามพื้นที่ พอนึกภาพออกว่าทำมัยผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมน่าจะเป็นเพราะ ขาดการประชาสัมพันธ์และรูปแบบการจัดที่เป็นการสัมมนาสองวันแล้วจัดทำแผนเลยซึ่งดูจะเป็นการเร่งรัดจนเกินไป แต่บางพื้นที่ เห็นเจ้าหน้าที่กสอ. ลงพื้นที่เชิญถึงประตูบ้านเห็นแล้วก็ชื่นใจในการทำงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SME เข้าสู่ AEC
รูปแบบการเข้าถึงของภาพรัฐส่วนใหญ่เป็นการจัดการสัมมนา ซึ่งอาจจะเหมาะกับเฉพาะกลุ่ม SME ในเมืองใหญ่ แต่พอจะลงลึกในต่างจังหวัด การเข้าไปร่วมกันสมาคม หรือกลุ่มชมรมในท้องถิ่นน่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่าการนำทีมจากส่วนกลางไปจัดในพื้นที่แล้วเชิญมาร่วมสัมมนาในโรงแรม


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...