วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลสถิติการใช้Social network ข้อมูลการใช้สื่อดิจิตอล และการใช้มือถือในเอเชีย ประจำเดือนตุลาคม2012

ข้อมูลสถิติการใช้Social network ข้อมูลการใช้สื่อดิจิตอล และการใช้มือถือในเอเชีย ประจำเดือนตุลาคม2012

จำนวนประชากรในเอเชีย มีอยู่ประมาณ 3,784,644,000 คน
จำนวนประชากรในเอเชีย มากกว่าประในUSA 12 เท่า
จำนวนประชากรในเอเชีย คิดเป็น54%ของประชากรทั้งโลก
จำนวนประชากรในเอเชีย อยู่ในวัยทำงาน 57%
จำนวนประชากรในเอเชีย มากกว่าครึ่งหนึ่ง อายุน้อยกว่า 30 ปี
จำนวนประชากรในเอเชีย กลุ่มวัยกลางคน29.55%
จำนวนประชากรในเอเชีย อายุต่ำกว่า15ปี (วัยพึ่งพิง) 26%
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...