วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy 11 ตุลาคมนี้ที่ศศินทร์

พร้อมก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเติบโตอย่างยั่งยืน
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว จัดการประชุมเชิงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy” เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศนะและกรณีศึกษา ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยในงานได้รับเกียรติจาก

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นองค์ปาฐก พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะจากประสบการณ์ตรงของสุดยอด CEO องค์กรสีขาว
คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี กริม
คุณวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด (เบ็นซ์ทองหล่อ)
คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

(*) การเดินทาง:

รถไฟฟ้าบีทีเอส ลง สถานีสนามกีฬา เดินเข้า ซ.จุฬา 12 (ใช้เวลา 5 นาที)
รถส่วนตัว สามารถจอดได้ที่ สถาบันฯ ศศินทร์ จำกัดจำนวน 100 คัน (ฟรี) หรือ อาคารจามจุรี 9 (ค่าจอดรถ ชั่วโมงละ 10 บาท) พร้อมมีรถตู้บริการ รับ-ส่ง ระหว่างสถานที่จอดรถ-สถานที่จัดงาน ตลอดงาน (ฟรี)
ลงทะเบียนฟรี

http://www.dmgbooks.com/press/?p=9930
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...