วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ทีม KSME Partnership ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

ทีม KSME Partnership คือ หน่วยงานในฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเพื่อสนันสนุนธุรกิจSME มีโอกาสได้ เชิญกูรูด้านการตลาดและกูรูด้านการเงินมาให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPจังหวัดนนทบุรี โดยการบรรยายแบ่งเป็น2ส่วน
การบรรยายหัวข้อ “เครื่องมือการตลาดยุคใหม่ได้ใจผู้บริโภค”
โดย คุณชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น
การบรรยาย หัวข้อ “วิธีบริหารเงินอย่างชาญฉลาด”
​โดย คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน”
โดยสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัดนนทบุรีและธนาคารกสิกรไทย
วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโกลเด้น ดรากอน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ผู้ประกอบการOTOPของจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนประมาณ300รายมียอดขายรวมกันกว่า120ล้านบาทต่อปีถือเป็นกลุ่มOTOPที่มีศักยภาพ การคัดเลือกจะม่การคัดเลือกใหม่ทุกๆสองปี ปีนี้จะมีการขึ้นทะเบียนOTOPครั้งใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้ แบ่งผู้ประกอบการรับการสนับสนุนเป็นสองกลุ่ม ได้แก่
1กลุ่มที่สินค้าดีผลิตได้น้อย จะได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต
2กลุ่มที่ผลิตสินค้าได้มาก จะพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน
คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดนนทบุรี
ประธานหอการค้า และเลขาธิการร่วมต้อนรับ คณะวิทยากรจากธนาคารกสิกรไทย
อาจารย์ชูศักดิ์ รับของที่ระลึกเป็นช้างหนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี
งานแรกของน้องโบว์ KSME Partnership ผ่านไปได้ด้วยดี วิทยากรจาก K Expert บรรยายได้ดีมากๆ
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...