วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรู้รอบตัว SME (10) เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสำหรับSME

ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดของSME หากจะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมธุรกิจก็ควรเลือกเครื่องมือที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด จากการสำรวจว่าเครื่องมือการตลาดตัวใดที่ใช้ได้ผลสำหรับธุรกิจเล็ก พบว่า
เครื่องมือการตลาดสำหรับSME แบบ B2Cที่ได้ผลสูงเรียงตามลำดับดังนี้

  1. Email_Marketing 
  2. Website 
  3. การใช้พนักงานขายตรง Direct Sales 
  4. Social_Marketing 
  5. Event_Marketing Road show 
เครื่องมือการตลาดสำหรับSME แบบ B2Bที่ได้ผลสูงเรียงตามลำดับดังนี้

  1. Email 
  2. การใช้พนักงานขายโดยตรง/ Sales Telemarketing 
  3. Web ในรูปแบบ Search Marketing 
ดังนั้นควรเลือกเครื่องมิอและวิธีการให้เหมาะกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...