วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) KSMECARE

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) คืออะไร? 

http://www.ksmecare.com/Webinar/

 สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เป็นคำย่อของคำว่า “Web-based seminar” ซึ่งหมายถึงการสัมมนาออนไลน์ระหว่างผู้นำเสนอ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก โดยผ่านทางระบบออนไลน์

 
คุณลักษณะที่สำคัญของการสัมมนาออนไลน์ คือ สามารถโต้ตอบ ซักถามข้อสงสัยกันได้ในช่วงของการถามตอบปัญหา
 
สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Webinar คือ
ผู้ เข้าร่วมสัมมนาจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถต่อเข้าระบบ Internet ได้ พร้อมลำโพงเพื่อฟังเสียงการบรรยาย และต้องมีโทรศัพท์สายตรงที่สามารถกดหมายเลข 001 ได้ (แต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยเสียเพียงค่าโทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น)
 
ความแตกต่างระหว่าง Live Webinar กับ Archive (on-demand) Webinar
 
Live Webinar คือ การบรรยายที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเข้าฟังในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสอบถามปัญหา ข้อสงสัยในระหว่างการบรรยาย (หรือหลังการบรรยาย) กับผู้นำเสนอได้ ส่วน Archive (on-demand) Webinar เป็นการบันทึกการบรรยาย และสามารถ Download ได้ที่ เวปไซด์นั้นๆ แต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะไม่สามารถซักถามข้อสงสัยกับผู้นำเสนอได้
 
ประโยชน์ของการเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์
 
สะดวก
  • การ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำได้จากที่ทำงาน ห้องประชุมที่บริษัท หรือแม้แต่จากที่บ้านของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยสิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อ Internet ได้ และโทรศัพท์เท่านั้น
  • ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประหยัด
  • โดย ปกติแล้วการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จะเป็นแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่า Internet และค่าโทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • โดย ปกติการสัมมนาออนไลน์ จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเหมือนการสัมมนาแบบปกติ โดยยังสามารถทำงานในช่วงเลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรม
  • การสัมมนาออนไลน์ช่วยให้สามารถฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จำกัดจำนวน และสถานที่ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก
ความร่วมมือ
  • การสัมมนาออนไลน์ยังช่วยในการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างภายในทีมงาน ผู้รับเหมาช่วง ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด

ในส่วนของการสัมมนาออนไลน์ หรือ Webinar ในประเทศไทยเริ่มมีการนำมาใช้โดย KSMECARE.com และ KSMESTARTUP.COM ของธนาคารกสิกรไทยที่ให้เจ้าของธุรกิจ SME ทั่้วประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้พร้อมๆกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้อง โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สามารถติดตามรายละเอียดการจัด Webinar ได้ที่ http://www.ksmecare.com/Webinar/
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...