วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Good Great Growth เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต เสวนา “เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ”


mai.pngตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย
Good Great Growth เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต
เสวนา“เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ”  
@   หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ภายใต้แนวความคิด Good Great Growth (3G)เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางของการส่งเสริมการพัฒนาในสามประการกล่าวคือ Good-FinancialFiduciary ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม Great-CapitalLiteracy ความสำคัญของตลาดทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและSustainableGrowth ส่งเสริมการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตแก่ผู้ประกอบการจึงได้เชิญผู้บริหารบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

ผู้เข้าร่วม
            CEO ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน 200-250 บริษัท

รูปแบบกิจกรรม
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ร่วมแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 2 ช่วง ได้แก่ "ถอดรหัสแหล่งเงิน...ปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนทุกช่วงธุรกิจ"และ" เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ

วัน-เวลาจัดกิจกรรม 
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย
ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก


กำหนดการ
Good GreatGrowth เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต
สัมมนาเรื่อง เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ
วันพุธที่ 16พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.00น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

13.00 13.30 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร
13.30 13.40 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม
13.40 14.30 น.


เสวนา เรื่อง "ถอดรหัสแหล่งเงิน...ปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนทุกช่วงธุรกิจ"
ร่วมเสวนาโดย...คุณพัชร สมะลาภา
                           รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
                             คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์
                           ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
                                     พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
14.30 15.30 น.
เสวนา เรื่อง เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ร่วมเสวนาโดย...คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
                           ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ออฟฟิศเมท
                            คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด                                                  
                         
ดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
                                     พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
15.30 – 15.45 น.
แนะนำโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”
โดย  คุณปะราลี สุคนธมาน
         ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
15.45 น.
จบสัมมนา
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...