วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

ความรู้รอบตัว SME (7) เคล็ดลับ8ประการสำหรับผู้นำยุคใหม่ New Generation Leaders

ประการที่ 1 ต้องเป็นตัวอย่างของการรักธุรกิจ
ผู้นำองค์กรต้องเป็นคนแรกที่แสดงออกถึงความรักในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คิดค้นวิธีการที่จะำพัฒนาธุรกิจและแสดงออกถึงความรักในธุรกิจต่ิอคนรอบข้าง
ประการที่ 2 ผู้นำต้องชี้แนวทางการดำเินินธุรกิจอย่างชัดเจน
ผู้นำที่พยายามให้ลูกน้องรับทราบจุดมุ่งหมายของธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดปัญญาหรือแรงกระตุ้นการทำงานได้ สิ่งสำคัญคือต้องหาคำพูดที่สั้น กระชับ กระตุ้นอารมณ์ร่วมของผู้ฟังสื่อถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
ประการที่ 3 ผู้นำต้องเป็นนักขายที่ดี
ไ่ม่ใช้การขายสินค้านะ อย่าพึ่งเข้าใจผิด มันมากกว่านั้นครับ ไม่ใช่ขายแค่สินค้าแต่ต้องเป็นนักขายที่มีความรับผิดชอบสูง รักษาประโยชน์ที่ลูกค้า นักลงทุนและพนักงานจะได้รับจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางขององค์กร
ระการที่ 4 ต้องเป็นผู้มีไฟตลอดเวลา
เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้นำต้องมีไฟตลอดเวลาแบบไม่มีมอด ไม่ใช่มีไฟแบบวูบวาบเพื่อกระตุ้นให้พนังงานเห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงผลประโยชน์ในงานที่ทำ แต่ต้องอยู่บนหลักความจริง
ประการที่ 5 ต้องรู้หลักการกระจายอำนาจ
ต้องทำให้ลูกน้องทุกคนเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จผู้นำเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น ต้องดึงหัวใจความคิดเห็นของเหล่าพนักงาน ลูกค้า และผู้ร่วมงานเข้ามาในจุดเดียว เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท "อย่างเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่"
ประการที่ 6 ผู้นำต้องรักษาภาพลักษณ์  ขององค์กรในทางที่ดีอยู่เสมอ
ที่สำคัญต้องทำให้พนักงานทุกคนเชื่อว่ากำลังทำงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงมีจริยธรรมมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ประการที่ 7 ผู้นำต้องรู้จักการให้รางวัลและการลงโทษที่ชัดเจน
เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าต้องทำทั้ง 2 ด้าน แต่ในด้านการชมเชย และยกย่องเป็นส่วนที่ต้องทำมากที่สุด มากกว่าการลงโทษเพราะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ
ประการที่ 8 ผู้นำต้องเป็นคนสร้างทีม
องค์กรนั้นๆจะสำเร็จได้ต้องสร้างระบบการทำงานเป็นทีมเฉพาะ ( Team Charter) ในรูปแบบของตัวเองไม่มีโมเดลไหนเหมาะที่สุดสำหรับทีมของเรา จึงต้องประยุกต์ใช้ร่วมกันและอย่างลืมในการสร้างและบันทึกวัฒนธรรมองค์กร ไว้อย่างชัดเจนเพื่อหาคนใหม่มาเสริมทีมให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...