วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

Business worming system for SME & Business Intelligent systemระบบเตือนภัยSME และ ประเมินศักยภาพธุรกิจSME

สสว.ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำระบบเตือนภัย Business worning system BWS หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือประเมินความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการนำข้อมูลกิจการมากรอกตามรูปแบบ ระบบนี้จะนำข้อมูลมาเทียบกับฐานข้อมูลธุรกิจที่กรมฯได้พัฒนาขึ้นจากนักวินิจฉัยธุรกิจ (ชินดัง) แล้วแสดงผลการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจการของท่านเทียบกับคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นดีกว่าหรือแย่กว่าคู่แข่ง
และสามารถนำข้อมูลไปดูความสามารถกิจการในเชิงลึกได้ใน Business intelligent system (BPI)
สามารถสมัครประเมินตัวเองได้ฟรีที่

http://goo.gl/Omvk5
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...