วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

AEC Thailand Seminar SME กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากความร่วมมือของ 9 หน่วยงานพันธมิตร ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้เจ้าของธุรกิจ SME มีความความเข้าใจและประเมินความพร้อมของกิจการตัวเอง โดยทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมให้ความรู้และประเมินศักยภาพเป็นรายกิจการ

  1. ผู้ประกอบการภาคการผลิต
  2. ผู้ประกอบการภาคบริการ
  3. ผู้ประกอบการภาคค้าปลีก-ค้าส่ง
สนใจสมัครเข้าร่วมฟรี 0-2160 5203-4


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง SME กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
'via Blog this'
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...