วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Best CEO of the Year SET Awards 2011

รางวัลผู้บริหารสูงสุด หรือ Best CEO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีนี้ ตกเป็นของ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ด้วยความโดดเด่นในวิธีการบริหารองค์กร พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการทำงานแก่พนักงานจน สามารถผลักดันให้บริษัทมียอดขายโตกว่า 10 เท่า ใน 6 ปี และก้าวจากการเป็นบริษัทขนาดเล็กสู่บริษัทขนาดกลางที่มีความโดดเด่นในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...