วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

KBank หนุนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก จับมือพันธมิตร ททท สนท Google AIS ช่วยทุกมิติธนาคารกสิกรไทย จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก ให้บริการทางการเงิน พร้อมทำตลาด และให้องค์ความรู้ เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,000 ราย ยอดสินเชื่อ 4,000 ล้านบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2555

            นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2553 มีสัดส่วน GDP สูงถึง 43% จึงส่งผลให้มีผู้เข้ามาทำธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก 3 ด้าน ได้แก่
            1.ด้านการเงิน ให้การสนับสนุนทางการเงิน K-SME Tourism Solutions ด้านวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อใช้ลงทุนและหมุนเวียนในธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจที่พัก ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทสามารถ เลือกผ่อนได้ตามฤดูกาล  ธุรกิจร้านอาหาร ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ธุรกิจบริการรถเช่าและบริการเรือเช่า ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 120% ของมูลค่าหลักประกัน ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจร้านขายของฝาก ให้วงเงินหมุนเวียนสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน หรือ 15 ล้านบาท
            2.ด้านการตลาด ธนาคารจะใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ยังร่วมกับ  บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน Google Place ฟรี ร่วมสร้างเวปฟรีในโครงการธุรกิจไทย Go Online และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)สนับสนุน K-SME SIM ให้ผู้ประกอบการสามารถรับข่าวสารและบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้สูงสุด 500 ข้อความต่อเดือน
            3.ด้านองค์ความรู้ ธนาคารกสิกรไทยจะสนับสนุนความรู้ทางด้านการจัดการด้านการเงิน การบัญชี และร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้คำแนะนำความรู้เฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ร้านสปา และธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจร้านขายของฝาก
            นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
            ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็ก สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,000 ราย และวงเงินสินเชื่อ 4,000 ล้านบาท โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกสิกรไทย (K-SME Tourism Solutions) ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา และศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร. 02-888-8822
            นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการตลาดในประเทศ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านศูนย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 35 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยในส่วนของการส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการสามารถประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยทางอ้อมด้วยการกระตุ้นตลาดผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น
      นางสาวมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว หากเศรษฐกิจไม่ดีทำให้การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของประชาชนลดลง ซึ่งถ้าเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศดี การท่องเที่ยวก็ยังสามารถเดินหน้าไปได้ ผู้ประกอบการควรมองตลาดท่องเที่ยวเป็นหลายส่วน เช่น ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย คนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งหากบริหารสัดส่วนการท่องเที่ยวให้ดีผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงิน การสัมมนาให้ความรู้ และการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการรับมือกับสภาวะต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...