วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

การสร้างเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอี Thailand Business Club


ในงานที่ทำได้มีโอกาสติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเยอะมาก ที่เกียวข้องกับ เอสเอ็มอี ก็พบว่า หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ทำการสนับสนุน SME มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่นิสัยคนไทย(หรือทั่วโลก) ก็ไม่รู้ เจ้าของธุรกิจชอบบ่นว่าไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยทั่งๆที่มีการสนับสนุนมากมาย แต่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปใช้บริการ นี่อาจจะต้องโทษภาครัฐรึป่าวว่า ขาดการประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ เอสเอ็มอีที่เป็นรายเล็กๆ กลุ่มพึ่งก่อต้้ง กลุ่มที่ทำธุรกิจไม่ได้ใหญ่โตมาก เค้าต้องทำงานกันทุกวันต้องเปิดร้าน ซื้อของ ดูแลลูกน้อง ไม่มีเวลามาเข้าสมาคมคบค้ากับใคร
แต่ก็เห็นโครงการหนึ่งที่น่าจะเป็นความหวัง ได้ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการนี้ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ (ไม่แน่ใจ) หรือเรียกสั้นๆว่า Bizclub
ได้รู้จักโครงการนี้จากการประชุมร่วมกับกรมพัฒฯ แต่ก็คิดเหมือนกันว่าจะดีหรือการที่กรมจะลุกขึ้นมาสร้างเครือข่ายเอง เพราะปัญหาการสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยภาครัฐคือ
 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย
 2. การขาดผู้ดูแลเครือข่ายที่เข้าใจและจริงจัง
 3. งบประมาณในการทำเครือข่าย การสร้างเครือข่ายต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในช่วงตั้งต้น และต้องวางโมเดลที่มาของรายได้ในระยะยาวให้เห็น
 4. เครื่องมือ แขนขา ของคนทำงาน โดยเฉพาะหน่วยงานในต่างจังหวัดที่เค้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการที่แท้จริง
 5. กระบวนการในการสร้าง เพราะคนที่ทำเครือข่ายต้องรู้จักวิธีการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
แต่ก็ถือเป็นความคิดที่ดีในการที่จะสร้างเริ่มต้น เพราะหน่วยงานที่มีโอกาสลงทุนคิด และลงมือทำโดยใช้งบประมาณได้คงต้องเป็นภาครัฐนี่หล่ะ และการดำเนินการไปก็เป็นไปอย่างที่คิด ลงไป 6 ที่รอด 2 ที่
เป็นเรื่องน่าสนในเลยอยากมาเขียนบันทึกไว้ณ ที่นี้ว่า สองเครือข่ายที่รอดและเกิดการรวมตัวกันได้นี้เพราะอะไร

1 Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
     จังหวัดนี้ถือว่ามีความพร้อมระดับหนึ่ง คือมีพื้นที่ทำเป็นห้องเรียนรู้ห้องประชุม และลงระบบการถ่ายทอดงานสัมมนนไว้ได้ดีในระดับหนึ่งจึงถือว่ามีแต้มต่อจังหวัดอื่น แต่ที่น่าหากเอาเข้าจริงๆปัจจัยที่น่าจะทำให้จังหวัดนี้เกิดได้ก็คือ การเชิญสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายอย่างจริงจังเข้ามาร่วมมือ 
     กลุ่มคนที่เข้ามาร่วมในครั้งนีั้ คนหนึ่งคือ คุณการัน  เจ้าของธุรกิจโรงแรม..... และ คุณไอซ์...... @iczz หนุ่มรุ่นใหม่ผู้สร้าง Big story เจ๊กเม้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเมืองเพชร ที่ทำให้ SME เห็นว่า Social network มันทำงานได้ดีมากสำหรับธุรกิจ SME 
     จากการประชุมจัดตั้งเครือข่ายครั้งแรก ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่เกิด เพราะเป็นการเชิญ กรรมการหอการค้า นายกสมาคมไลออน โรตารี และกรรมการเครือข่ายต่างๆเข้ามาร่วม ซึ่งการที่แต่ละคนเข้ามาร่วมนี้จะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะทำให้เกิดเครือข่ายใหม่ยากมาก เพราะแต่ละคนก็ต้องแบกรับภาระของการจัดการเครือข่ายของตนเองอยู่แล้ว คงยากที่จะมาร่วมสร้างเครือข่ายใหม่
    แต่การประชุมครั้งที่สอง ที่ได้เชิญตัวผู้ประกอบการเข้ามา และตั้งคณะทำงานขึ้นจากตัวผู้ประกอบการเอง ก็ทำให้เกิดคณะทำงาน การแบ่งงานกันรับผิดชอบ มีตัวผู้นำเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และก็ยกผู้บริหารต่างๆ ขึ้นเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการวางคนได้ถูกกับงานมาก จังหวัดนี้จึงเกิดกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันในนาม BizClub 

2 Biz Club จังหวัดนนทบุรี
      จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานผู้ก่อตั้ง มีความพร้อมที่สุดในการจัดกิจกรรม แต่ก็ยังหาตัวกลุ่มผู้ประกอบการที่จะมาเป็นแกนนำไม่พบ จนกระทั่ง มีกิจกรรมสัมมนา Social Media Marketing ขึ้น มี @worawisut @iczz @siwat เป็นผู้ถ่ายทอด จึงได้เกิดการสร้าง Group บน Facebook มาเป็นตัวตั้งต้นความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

จุดสังเกตุน่าสนใจ
 • กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มาร่วมใน Biz club เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 • หลายคนที่เป็นผู้นำเคยผ่านการอบรม KSME CARE ของ KBank
 • มีการใช้เครือข่าย online ในการติดต่อ และติดตามงาน
 • ใช้กิจกรรมความรู้การสัมมนาเป็นการรวมตัว
 • การมีสถานที่ให้เกิดการชุมนุมไม่ได้มีการใช้บ่อยนักแต่ควรมีที่รองรับการประชุม การทำสัมมนา
 • ต้องมีผู้นำกลุ่มและแบ่งความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจน
ตัวอย่างการกำหนดยุทธศาสตร์  ของ Biz Club

1. สร้างเครือข่ายธุรกิจในแต่ละ… (cont) deck.ly/~gJqkX

2.ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและบริการของกลุ่มธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี
3. ส่งเสริมและพัฒนาขวัญกำลังใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี (จะมีการไปเยี่ยมเยือนสถานประกอบการ ชื่นชมในสิ่งที่ผู้ประกอบการทำดีฯ)
4.ผลักดันในเกิดกิจกรรมในทุกๆ คลัสเตอร์ และเครือข่ายของ Biz Club เพชรบุรี (คือให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมจากBottom up ของแต่ละกลุ่ม)

5.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบในเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้ง OFFLINE และ ONLINE
6.สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในเครือข่าย Biz Clubโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม (ซอฟต์แวร์บัญชี ใช้Social Network e-mail
7. ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ Biz Club ต่อการทำงานหรือการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ (ห.ประสานให้)
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้แก่เครือข่าย Biz Club เพชรบุรี (ห.ช่องทางสมาคมโรงแรมฯ ร่วมออกบู… (cont)deck.ly/~0tkPU
9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมการตลาดของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จ.เพชรบุรี (Facebook ของกลุ่ม หรือสื่อหนังสือกลุ่ม)
10. จัดงานเปิดตัวเครือข่าย Biz Club รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน อง… (cont) deck.ly/~ZoxZF
11. เร่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club กับเครือข่าย Biz Club ที่อื่นๆ (เช่น วันที… (cont) deck.ly/~jSJtE
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...